• hr
  • en
  • de
  • it

Francuzi preuzimaju luku Gruž

U Lučkoj upravi Dubrovnik u petak je otvorena obvezujuća ponuda za koncesiju u luci Dubrovnik - Gruž. Natječaj za koncesiju raspisan je za gradnju i gospodarsko korištenje terminala za putnike na kružnim putovanjima, u sklopu kojega se, prema prostornim planovima, mogu graditi trgovački centar s garažnim objektom i glavnim gradskim kolodvorom.
- U propisanom vremenskom roku dostavljena je jedna obvezujuća ponuda. Sukladno dokumentaciji za nadmetanje, slijedi razdoblje od 15 dana tijekom kojeg će se izvršiti pregled i ocjena ponude, a u idućih 15 dana nakon pregleda i ocjena ponude. Ako dostavljena ponuda zadovolji kriterije propisane natječajnom dokumentacijom, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik donijet će odluku o dodjeli koncesije i početi s postupcima pripreme ugovora o koncesiji.
Daljnji razvoj projekta predviđa raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja sukladno zahtjevima iz UPU-a Gruški akvatorij te ishođenje potrebne dokumentacije za gradnju od strane koncesionara - navodi u izjavi nakon otvaranja ponude kapetan dr. Antun Asić, ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik.
Do donošenja odluke Upravnog vijeća o davanju koncesije ili poništenja postupka, svi podaci iz ponude su tajni, navodi kapetan Asić.
Prema dokumentaciji za natjecanje, ponuditelj u drugom krugu treba dostaviti studiju isplativosti, idejno rješenje projekta, te među značajnijim stvarima i ponuditi varijabilni i stalni dio koncesijske naknade.

Na prvi krug natječaja koji je Lučka uprava Dubrovnik raspisala za koncesiju u Luci Gruž na rok od 40 godina, javila se samo tvrtka Dubrovnik International, Cruise Port Investment, a njezini su osnivači francuska građevinska grupa Bouygues Batiment International i Global Liman Isletmeleri A.S., specijalizirana za razvoj i upravljanje kruzing i trgovačkim lukama.
Područje predviđeno za koncesiju obuhvaća lučko područje od kružnoga toka na Solskoj bazi u duljini obale prema Kantafigu od oko 550 metara, odnosno ukupno oko 25 tisuća četvornih metara. Procijenjena vrijednost ove koncesije je oko 750 milijuna kuna. Početna vrijednost stalnog dijela koncesije određena je u godišnjem iznosu od 10 kuna po četvornome metru površine, a početni iznos primjenjivoga dijela koncesije određen je od jedan posto prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Kao preduvjet natječaja, Lučka uprava izradila je i prometno-tehnološku studiju koja je također bila tražena UPU-om, odredivši tako unutarnje prometnice u luci, njihove prometne spojeve na javnu gradsku mrežu i granice koncesioniranoga područja. Koncesija se odnosi na građenje objekata koji su predviđeni UPU-om, što znači terminal za putnike brodova na kružnim putovanjima, trgovački centar s garažnim prostorom i autobusni kolodvor s 20 perona za autobuse. Tamo bi trebala biti i nova garaža s čak 700 mjesta za automobile.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr