• hr
  • en
  • de
  • it

Brodom “Tornado” upravljala neovlaštena osoba

Jučer ujutro u 8.15 sati motorni brod „Tornado" je isplovio iz Zadra bez zapovjednika prema uvali Telašćica - Kornati sa 58 putnika. Namjera vlasnika broda je bila da se zaustave na gatu ispred hotela „Zagreb" na zadarskoj rivi, ukoliko se magla ne digne.
Vlasnik broda Boris Bajlo je na brodu bio ukrcan kao član posade koji čini dio plovidbene straže, a u trenutku nasukanja je upravljao brodom jer se službeno ukrcani zapovjednik Ratko Lišić nije nalazio na brodu.

Međutim, zbog krive procjene našao se u gustoj magli i na kraju završio na obali. Pored zapovjednika, koji se nije nalazio na brodu u vrijeme nezgode, provjerom popisa posade utvrđeno je da se na brodu nisu nalazila još dva člana posade.
Dolaskom na mjesto nesreće s brodicom Lučke kapetanije, a potom i ribarskim brodom „Kozjak" izvršena je evakuacija putnika u Kukljici.

Brod je nasukan pramčanim dijelom u dužini od oko jedan metar. Nema prodora mora, a time ni mogućeg onečišćenja. Vlasnik je u kontaktu s tvrtkama koje će odsukati brod.
Nakon odsukanja broda vlasnik će od Hrvatskog registra brodova ishoditi svjedodžbu o sposobnosti broda za jedno putovanje radi popravka jer je od Lučke kapetanije Zadar brod dobio zabranu isplovljenja.

Brodica kapetanije će ostati na mjestu nesreće s dežurnim inspektorom.

Prema prvim činjenicama koje je Lučka kapetanija Zadar utvrdila na mjestu nesreće, motorni brod „Tornado" nasukao se jer je brodom upravljala neovlaštena osoba koja uz sebe nije imala niti jednog člana posade, te zbog loših vremenskih uvjeta (gusta magla).

 Izvor: www.ezadar.hr