• hr
  • en
  • de
  • it

8. Regata ol Postirske Fjere

 OGLAS REGATE

" REGATA OL POSTIRSKE FJERE "
Postira-Omiš-Dugi rat-Supetar-Postira 08.07.2017.
OPEN i tradicionalni brodovi


1. ORGANIZATOR

J.K. „POSTIRA"
Riva b.b., 21410 Postira
www.jk-postira.com ;
e-mail: jkpostira@gmail.com
kontakt mob. 091 2009726 Mate Škarić - predsjednik kluba
i 098 225402 David Pivalica - dopredsjednik kluba


2. PRAVILA
2.1.Pravila jedriličarskih natjecanja ISAF 2017-2020 (RRS), a za tradicionalne brodove pravila za tradicionalne brodove koja se koriste na ostalim regatama tradicionalnih brodova u RH (detaljnije u uputstvima za jedrenje)
2.2.Ovaj oglas za regatu
2.3.Upute za regatu
2.4.Posebni propisi sigurnosti HJS-a (PPS), za regate IV. Kategorije.
2.5. Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 1 sat prije početka regate. Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.
2.6. Jedriti će se po «OPEN» sustavu razvrstanja prema dužini preko svega (vidi izmjere dužine preko svega i pravo sudjelovanja )
2.7.Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.
2.a POSEBNA PRAVILA
2 a.1. Izuzima izraz iz Regatnog pravila 51(RP) ISAF „ pomični balast „ .
Dozvoljava se uporaba pomične kobilice i balasnih tankova.
Prilikom obavljanja pomenutih radnji zabranjeno je koristiti pumpe koje za svoj rad koriste pogonski motor povezan propelernom osovinom. Također je zabranjeno prazniti balasne tankove preko ispusta na krmi krstaša i takoostvarivati poriv.
2 a.2.Sve jedrilice moraju imati porivni unutarnji ili vanbrodski motor.
2 a.3. Pogonski motori i pramčani motori moraju biti isključeni najkasnije dosignala upozorenja(5 minuta do starta )..
2 a.4. Svi natjecatelji ispod 16 godina moraju nositi pojaseve za spašavanje za vrijeme regate.

3. REKLAMIRANJE
3.1. Regata je C kategorije prema propisu RP ISAF kodeksu reklamiranja

4. PRAVO SUDJELOVANJA
4.1. Pravo sudjelovanja imaju sve jednotrupne jedrilice iznad 5.49 m preko svega (LOA)
4.2. Jedrilice u OPEN razvrstavanju i tradicionalni brodovi moraju imati valjanu plovidbenu dozvolu
4.3. Jedrilice koje posjeduju VINJETU klase krstaš za tekuću godinu pošto je: shodno odluci IO HJS - 14. sjednica, obavezna Vinjeta! Ukoliko su jedrilice bez vinjete klase krstaš moraju ispuniti i dostavili HJS-u obrazac: "Obavijest o nastupu na jednoj regati iz Kalendara HJS-a bez vinjete i broja na jedru" i o tome obavijestili organizatora
4.4. Svi natjecatelji moraju biti verificirani pri svom nacionalnom savezu
4.5. Prijave za regatu dostavljene poštom,faxom ili e-mailom treba osobno potvrditi u uredu organizatora 07.srpnja od 19:00-22:00 ili 08.srpnja od 08:00 do 10:00 sati te predočiti dokumente navedene pod točkama 3.2. ; 4.2. ; 4.3. i 4.4 4.6.Nemaju pravo sudjelovati:
- jedrilice više trupci, olimpijske klase i slične jedrilice koje su preinačene, te one jedrilice koje ne udovoljavaju minimalnim propisima sigurnosti za regate IV. kategorije.
- jedrilice sa ugrađenim trapezima, daskama za izbacivanje i platformama koje nisu sastavni dio trupa jedrilice...

5. REGISTRACIJA
5.1. Registracija natjecatelja i dodjela startnih brojeva će biti u petak,07.srpnja od 19:00
do 22:00 sati i u subotu 08.srpnja od 08:00 do 10:00 sati. Upute za jedrenje će biti dostupne po registraciji te na web i FB stranici od najkasnije 01.07.'17.

6. RAZVRSTAVANJE KRSTAŠA
6.1 Regatni odbor će nakon primljenih prijava razvrstati krstaše po skupinama
6.2. Podjela u skupine razreda OPEN ,te iznos pristojbe za regatu za sve premjere koji će se naplaćivati prema dužini broda (LOA)

SKUPINA DULJINA PREKO SVEGA(m) STARTNINA(KN)
0 13.51       - 1600 350.00
1 12.01       - 13.50 250.00
2 11.11       - 1200 200.00
3 10.26       - 11.10 200.00
4 9.41         - 10.25 190.00
5 8.46         - 9.40 180.00
6 7.71         -  8.45 170.00
7 7.11         - 7.70 160.00
8 6.51         - 7.10 160.00
9 5.50         - 6.50 160.00

STARTNINA SE MOŽE UPLATITI U GOTOVOM PRILIKOM REGISTRACIJE ILI BANKOVNIM TRANSFEROM.
Bankovne transfere nasloviti na:
'JK Postira'-Postira
Privredna banka Zagreb
IBAN HR62 2340 0091 1103 1688 8 sa naznakom startnina za 'Regatu Ol Postirske Fjere'

- Najmanji broj jedrilica u pojedinoj skupini je 3
- Vlasnik prijavljuje svog krstaša u pripadni razred i skupinu,a regatni odbor ima diskrecijsko pravo konačne odluke o svrstavanju
- Regatni odbor zadržava pravo izmjene postojećih skupina i spajanja skupina ukoliko u nekoj od njih ne bude dovoljan broj.
- Nakon zaključivanja prijava skupine će biti određene i ne mogu se mijenjati od dva sata prije starta jedrenja.
- ZA TRADICIONLNE BRODOVE RAZVRSTAVANJE KAO I SVE POJEDINOSTI ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJENE (do 09.07.2014.) NA NAŠOJ WEB STRANICI (www.jk-postira.com)

7. RASPORED JEDRENJA
7.1.Predviđeno je navigacijsko jedrenje u subotu 08.srpnja '17 na relaciji Postira-Omiš- Dugi rat - Supetar - Postira u dužini 17 NM sa startom u 1300 sati.
Tradicionalni brodovi će startati zasebno iz luke Postira pola sata nakon starta po OPEN razvrstavanju na ruti Postira - Dugi rat - Postira u dužini 6 NM.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika start se odgađa 24 sata (rezervni dan 09.srpnja) na istoj ruti;
*detaljnija uputstva će biti dana u uputstvima za jedrenje

8. OBRAČUN REZULTATA
8.1. Za OPEN :
- rezultati se obračunavaju za svaku skupinu posebno
- poredak se određuje po realnom jedrenom vremenu
8.2. Za tradicionalne brodove obračun rezultata i ostali uvjeti će se raspisati naknadno

9. VALJANOST REGATE
9.1.Regata je valjana ako se odjedri etapa do pomoćnog cilja u Omišu za OPEN
9.2.Za tradicionalne brodove etapa do pomoćnog cilja Dugi rat.

10.VEZ
10.1. Osiguran je besplatan vez za sve sudionike regate u luci Postira 07. i 08. srpnja.

11.NAGRADE
11.4.
Za krstaše razreda OPEN:
- Najboljem krstašu u generalnom poretku razreda OPEN po realnom vremenu
- Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini
- Drugoplasiranom u skupini od najmanje 3 krstaša
- Trećeplasiranom u skupini od najmanje 4 krstaša
- U slučaju da ostane u skupini jedan ili dva krstaša koji se ne mogu nikome pripojiti oni će se natjecati samo za prvoplasiranog u grupi i najbrži brod regate
- Nagradit će se najbolje plasirani brod Jk 'Postira'
11.5. Organizator zadržava pravo proširenja fonda nagrada.
11.6. Nagrade za tradicijske brodove i način nagrađivanja će se objaviti naknadno zajedno sa ostalim pojedinostima za tradicionalne brodove na našoj web stranici.

12. MEDIJSKA PRAVA
12.1. Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, uključujući reklame te press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.

13. PREGLED KRSTAŠA
13.1. Krstaš može biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora.
13.2. PREMJER DUŽINE PREKO SVEGA ( LOA)
Dužina preko svega ( LOA ) mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolazi kroz krajnje točke trupa krstaša, koja isključuje kormilo, tangun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz trupa jedrilice. Ovakva dužina preko svega se uzima kao mjerilo za određivanje po skupinama, a prihvaća se dužina trupa jedrilice koja je upisana u zadnju svjedodžbu ORC - Club / IMS. Vlasnik ili kormilar jedrilice potpisom na prijavi za regatu upisuje dužinu preko svega, u dobroj vjeri, poštujući pravilo 69 (RP). 

Prihvatljivo odstupanje od deklarirane dužine preko svega može iznositi + - 50 mm.

14. PROSVJEDI
Prosvjedi koji se ulažu prije ili poslije regate (najkasnije jedan sat nakon prolaska jedrilice prosvjednika kroz cilj ) predaju se uz pristojbu od 300.00 Kn, koja se vraća ako je prosvjed dobiven. U slučaju prosvjeda na premjer jedrilice troškovi premjeravanja naplatit će se onoj strani koja je prosvjed izgubila.

15. PROGRAM
Petak,07.07.2017.
Dolazak natjecatelja,registracija od 19:00-22:00 i pregled krstaša.
Večernja zabava uz muzički program u luci
Subota 08.07.2017.
Dolazak natjecatelja,registracija,pregled krstaša od 08:00 do 10:00.
11:00 sastanak kormilara
13:00 start OPEN
13:30 start tradicionalni brodovi
18:30-21:00 podjela večere za natjecatelje
21:00 proglašenje pobjednika na rivi
21:30 prigodna lutrija,srdelada, muzički program na rivi do... sati
Organizator pridržava pravo naknadne nadopune (izmjene) programa

16. ODGOVORNOST
16.1. Svaka jedrilica i svi natjecatelji sudjeluju na regati na vlastitu odgovornost.Vlasnik ili njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.
Organizator ,Regatni odbor i suci otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja,jedrilica ili trećih osoba bilo na moru ili kopnu;prije,za vrijeme i nakon regate ili od posljedica proizašlih od same regate.
- Činom kad Regatni odbor prihvati prijavu za regatu pojedine jedrilice,ne znači da je prihvatio odgovornost za njenu sigurnost za vrijeme regate.
- Dužnost je i odgovornost vlasnika,njegovog predstavnika ili kormilara jedrilice da su brod,jarboli,jedrilje,motor i ostala oprema u dobrom stanju,te moraju upoznati posadu s
mjerama sigurnosti na jedrilici odnosno posada mora biti upoznata gdje se nalaze sredstva za spašavanje i način rukovanja istim.
- Odgovornost vlasnika jedrilice,njegovog predstavnika ili kormilara je da ocijeni mora li neki član posade nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate osim u slučaju da RO radi vremenskih uvijeta obveže sve sudionike da tjekom trajanja regate nose pojaseve za spasavanje.
- Osobe ispod 16 godina dužne su nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate.
- Potpisom Izjave o preuzimanju odgovornosti i prijave za regatu, svaki vlasnik ili njegov predstavnik prihvaća ove uvjete. Natjecatelje se upozorava na ISAF-ovo temeljno pravilo 4: Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje, isključiva je odgovornost jedrilice.

17. RUTA REGATE

Lipanj 2017.
Organizacijski odbor