• hr
  • en
  • de
  • it

29.03.2011. Vlada: Koncesije na pomorskom dobru

Na današnjem zatvorenom dijelu sjednice Vlada je dala suglasnost za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci posebne namjene-luci nautičkog turizma Veruda.

Ovom odlukom, Vlada RH, kao davatelj koncesije, daje suglasnost ovlašteniku koncesije trgovačkom društvu Tehnomont marina Veruda d.o.o. za povjeravanje sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci nautičkog turizma Veruda.

Izmijenjena je Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru. Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Vlada Republike Hrvatske osnovala je i imenovala članove Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, koje čine predstavnici nadležnih ministarstava. Izmjena navedene Odluke odnosi se na promjenu člana iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Vedrana Marijančević umjesto Siniše Šketa).

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesijskog razdoblja prvenstvene koncesije trgovačkom društvu Luka d.d., Split, dodijeljene Odlukom o dodjeli koncesije Lučke uprave Split od 10. svibnja 2005. godine, u tekstu kako je predložilo Upravno vijeće Lučke uprave Split na 135. sjednici održanoj 30. kolovoza 2010. godine.

Ujedno, daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesijskog razdoblja koncesije trgovačkom društvu Trast d.d., dodijeljene Odlukom o dodjeli koncesije Lučke uprave Split od 5. lipnja 2001. godine, u tekstu kako je predložilo Upravno vijeće Lučke uprave Split na 135. sjednici održanoj 30. kolovoza 2010. godine.

Sukladno odredbi članka 67. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Upravno vijeće Lučke uprave Split donijelo je predmetne Prijedloge odluka radi novih investicija koje se ne mogu gospodarski opravdati u sadašnjem roku trajanja koncesije.

Izvor: www.mmpi.hr

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Biograd Boat Show 2019. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16-20/02/2019
  •   10-13/10/2019
  •   17-20/02/2019

E-mail adresa:

Fotogalerija

Sitemap Top