• hr
  • en
  • de
  • it

25.03.2010. Zaštititi medvjedicu s Kamenjaka

Od uvale Sv. Mikule Dražica do rta Kršine na 200 metara od obale ne bi se smjele polagati mreže stajaćice i sidriti, predložili su premanturski ribari na sastanku s Nevenom Ivešom, ravnateljem Javne ustanove Kamenjak.
Radi se o jednoj od privremenih mjera za zaštitu područja na kojem je u više navrata viđena sredozemna medvjedica. Mjerama koje treba potvrditi nadležno ministarstvo osigurali bi se uvjeti za neometan boravak zaštićene životinje na području Kamenjaka. Riječ je o strogo zaštićenom biću koje se ne smije uznemiravati i ubijati, a kazna za nepoštivanje navedenog je sto tisuća kuna.
Ribari su utvrdili da je na području gdje je medvjedica viđena velik problem akustično zagađenje mora za koje su krivi gliseri i veća plovila te su predložili preusmjeravanje plovnog puta oko Porera, a ne između svjetionika i Rta Kamenjak. Ribare je zanimalo tko će kontrolirati prometovanje, a Iveša je odgovorio Kamenjak ima plovilo kojim može patrolirati.
Drugi prijedlog mjera odnosi se na zabranu korištenja sportskih ribolovnih alata na području Velike Kolombarice. Lov na lignje i dalje bi bio dozvoljen, ali bez umjetnog svjetla koje se ne bi smjelo koristiti do maksimalne udaljenosti od pola nautičke milje od obale Rta Kamenjak. Tu bi se zabranila i ambulantna prodaja hrane i pića.
S obzirom na to da su ribari naglasili da im nije namjera kompletna zabrana aktivnosti vezanih uz more, donesena je mjera o postavljanju dva veza na području Velike Kolombarice koja će prema određenom rasporedu moći koristiti svi koji imaju koncesiju za ronilačku aktivnost. Kupanje će biti dopušteno.
Iveša je ribarima pojasnio da je sastanak sazvan jer javnost ima pravo sudjelovati i odlučivati o zaštiti okoliša i prirode.
- Iako je medvjedica bila viđena puno puta, sad je posebno delikatan moment jer je struka zaključila da je imala okot. Mlado nije viđeno, ali svejedno je bolje zaštititi područje gdje se pojavljuje. Budući da je viđena na više lokacija, postoji pretpostavka da imamo koloniju od čak pet sredozemnih medvjedica, naglasio je Iveša.

Izvor: www.glasistre,hr