• hr
  • en
  • de
  • it

20.08.2010. Miletić dostavio dokumente o Delfinu

Na naš zahtjev pulski gradonačelnik Boris Miletić dostavio je dokumente o angažmanu Marija Smilovića u izradi UPU-a za lučicu Delfin, a dostavit će ih, kaže, i vijećniku Mauriciju Liculu bude li ih tražio.
Dakle, dobili smo kopiju upita koji je gradonačelnik poslao 21. lipnja ove godine predsjedniku Društva arhitekata Istre Davoru Matticchiju, a u kojem traži da imenuje jednog člana povjerenstva - predsjednika ili člana društva "koji je najbolje upoznat sa stručnim uvjetima lokacije, za obradu primjedbi pristiglih tijekom javne rasprave o prijedlogu UPU 'Lučica Delfin', a u svrhu obrade mišljenja, prijedloga i primjedbi izraženih tijekom javne rasprave".
Putem e-maila Matticchio mu je odgovorio (bez vlastoručnog potpisa i službenog pečata) 30. lipnja, u kojem piše da je "30. lipnja održana sjednica Predsjedništva DAI-ja na kojoj je razmotren zahtjev za imenovanje jednog člana povjerenstva za obradu primjedbi pristiglih tijekom javne rasprave o prijedlogu UPU 'Lučica Delfin'. Za predstavnika DAI-SAI-ja predlažemo Marija Smilovića", piše u odgovoru.
Također, dostavio nam je očitovanje Vijeća MO-a Nova Veruda od 29. svibnja 2008. koji potpisuje predsjednica MO-a Mirjana Antonelić te priloženu službenu bilješku od 21. svibnja s radnog sastank u prostorijama Vijeća MO-a oko zahvata u prostoru ispod Ulice Prekomorskih brigada do lučice Delfin s predstavnicima SBE-a Rijeka.
U očitovanju piše da je "Vijeće MO-a usvojilo prijedlog u kojem područje Verudskog kanala, dijela ulice Prekomorskih brigada, ulica Veruda i Valsaline bude izuzeto od bilo kakve gradnje, odnosno postojeće zelene površine u cijelosti namijeniti rekreaciji i sportu za sve kategorije građana.
Prezentacijom projekta investitora SBE Rijeka, kojim se zadovoljavaju estetski i ekološki kriteriji, očuvanje okoliša i adekvatnim uređenjem cjelovite zone, Vijeće donosi zaključak u kojem prihvaća prezentirani projekt na način da se zahvat u prostoru realizira u cjelini, a što bi bilo poželjno upravo iz razloga da to sadržajno izgleda prezentiranim projektom".

Izvor: www.glasistre.hr