• hr
  • en
  • de
  • it

20.01.2011. Pismo potpore RH ribarima od strane UPH

Dragi hrvatski ribari i kolege pomorci,

Mi, hrvatski pomorci iz Udruge pomoraca Hrvatske, želimo Vama, svojim kolegama, pružiti snažnu potporu u vašoj borbi za svoja radna mjesta i pravo na posao, te za očuvanje svog ljudskog dostojanstva i egzistencije svojih obitelji.

Naša udruga je također na tragu ideje o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u punim granicama u Jadranskom moru na 23000 km2, te da proglašeni ZERP, koji je sukladan međunarodnoj Konvenciji o pravu mora UN-a iz 1982. godine, preuzmemo zakonsku međunarodnu obvezu osiguranja odgovornog gospodarenja u pojasu te da se ZERP primjenjuje na sve države, uključujući i na ribare i pomorce iz država EU-a. Podržavamo sve Vaše zahtjeve, poglavito u vezi ukidanja svih novih ribarskih propisa koji su tek doneseni bez suglasnosti s ribarima i sa ribarskom strukom, hitnu reviziju Zakona o morskom ribarstvu, naročito dijelova o reviziji povlastica te kaznenih mjera, kao i obvezno uključivanje ribarskih udruga u donošenje svih zakona i propisa, usklađivanje propisa Hrvatskog registra brodova s propisima EU-a za ribarske brodove, ukidanje propisa o najavljivanju ribolova u ZERP-u, te sve ostale odluke i zahtjeve ribarskih udruga i stručnjaka.

Sramotno je da Hrvatska Vlada i njezini pregovarači, pod političkim pritiskom EU-a, nije ništa uspjela dogovoriti sa svojim talijanskim kolegama o zajedničkom racionalnom upravljanju živim bogatstvom (koje je vjerojatno danas već siromašno) Jadranskog mora.
Svima je poznato da je talijanska strana Jadrana potpuno iscrpljena, ali se ne želimo suočiti s istom sudbinom našeg dijela mora koja ga čeka hrvatskim ulaskom u EU. Već od početka 2013. godine Talijani će nesmetano moći ribariti u našemu teritorijalnom moru, ako se ne promijene pravila Zajedničke ribarske politike (ZRP).

Pozivamo Vladu RH da posluša glas hrvatskih ribara i poglavito ribarske struke i stručnih mišljenja Euro-mediteranskog foruma (EMEF) za spas Jadrana i hrvatskog ribarstva, jer je zajednička ribarska politika kao osnovni mehanizam EU-a, kojom se regulira cjelokupno ribarstvo (ne samo ono koje se odvija unutar područja pod jurisdikcijom EU-a nego i izvan nje u područjima gdje ribare brodovi EU zastave), prema navodima same Europske komisije, doživjela potpuni ekonomski i ekološki poraz i prekomjerni izlov morskih organizama je značajno smanjio ponudu ribe, rakova, glavonožaca i školjkaša na EU tržištu. Naše Jadransko more ne smije biti zadnja nada EU državama za nastavak takve kobne ribarske politike.

Ne smijemo zaboraviti ni ekološku komponentu zaštite našeg dijela Jadranskog mora, te pored pune primjene ZERP-a, hrvatski pomorci iz Udruge pomoraca Hrvatske žele naglasiti i ove naše ideje iz našeg programa udruge, a koja su komplementarne sa zahtjevima naših kolega ribara i ribarskih stručnjaka.

1.     Predlažemo da Vlada RH, u skladu sa svim odredbama «Specijalne zastićene morske zone Mediteranskog mora», MARPOL konvencije-Anex V (zabrana bacanja svih vrsti smeća u more), koja je stupila na snagu 01.05.2009 godine, uskladi svoje zakonodavstvo na temelju istih i započne sa primjenom, uz partnersku suradnju sa ostalim jadranskim susjedima.
2. Predlažemo da Vlada RH, nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima 2004. godine, formira aktivne pregovore sa ostalim jadranskim susjedima o proglašenju «Specijalne zone Jadranskog mora za brodske balastne vode i taloge», te uskladi svoje zakonodavstvo na temelju istih i započne sa primjenom.
3. Predlažemo da Vlada RH, u skladu sa EU direktivom o korištenju sumpora, članak 4b. direktive 1999/32/EC i dodatak direktive 2005/33/EC, (smiju se koristiti samo teška i dizel brodska goriva sa maksimalno 0.1% sumpora u gorivu); koja je zakonski iznad MARPOL konvencije-Anex VI; a stupila je na snagu 01.01.2010 godine i obvezatna je za sve članice EU-a i njene prekomorske teritorije (Republika Grčka tek od 2012. godine), te za Kraljevinu Norvešku, a na liniji našeg procesa približavanja EU; uskladi svoje zakonodavstvo na temelju istih i započne sa primjenom.

Hrvatski ribari, škverani, pomorci, ribarski i pomorski stručnjaci i znanstvenici i ostali građani imaju pravo upravljati svojom domovinom na pošten, stručan i moralan način, zbog naše tradicije, povijesti i zbog nas samih, jer živjeti i raditi nam treba sada ovoga trenutka po svojim odlukama koja su u skladu sa međunarodnim pravilima, a ne čekati da nam netko drugi upravlja našim ljudima i resursima.
Posebnu podršku dajemo trima udrugama profesionalnih ribara "Istarski ribar", "Mare Croaticum" i "Naše more", i njihovim predsjednicima Radovan Simiću, Danieleu Kolecu i Antunu Frančiću.

ispred Udruge pomoraca Hrvatske (UPH),

Bruno Pavić, clan Izvršnog odbora UPH

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Biograd Boat Show 2019. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16-20/02/2019
  •   10-13/10/2019
  •   17-20/02/2019

E-mail adresa:

Fotogalerija

Sitemap Top