• hr
  • en
  • de
  • it

19.01.2010. Mali Ždrelac se otvara za plovidbu u četvrtak

Najprometniji jadranski prolaz između dvaju otoka, kanal Mali Ždrelac između Ugljana i Pašmana, od četvrtka će ponovno biti otvoren za plovidbu.
Od rujna, kad su nastavljeni privremeno prekinuti radovi, kanal je produbljen na potrebnih 5 metara dubine u dužini od 230 metara i u cijeloj širini od 40 metara. Batimetrijska mjerenja pokazala su da je postignuta projektirana dubina, a Plovput kao izvođač radova još pod Lučke kapetanije treba i formalno dobiti suglasnost.
Koordinator aktivnosti na proboju kanala županijski pročelnik Jerolim Uroda kaže da se kanal sada trajno otvara, da će do ljeta biti dovršeno betoniranje, odnosno podzidavanje kanala u cijeloj dužini kao i radovi na ukopavanju električnih i ostalih instalacija te ostali radovi na kopnenom dijelu prolaza.

Izvor: www.slobodnadalamacija.hr