• hr
  • en
  • de
  • it

13.10.2010. Legalizirat će se lučica u Krvavici

Na sastanku baškovodskih općinskih čelnika Joška Roščića, Filipa Vidulina i Vice Oršulića s Mirom Andrijaševićem, predsjednikom Mjesnog odbora Krvavice, zaključeno je da će se osnovati zajednička tvrtka koja će ponovno zatražiti koncesiju i nastaviti upravljati lučicom Krvavica, te preuzeti sva prava na pomorskom dobru najveće lučice u Makarskom primorju.
Sastanku je prisustvovala Tina Jerković, tajnica PŠRD-a "Ramova" iz Krvavice, osnivača lučice u izgradnji.
Sadašnjem koncesionaru "Ramova" d.o.o., na čijemu je čelu direktor Tonči Čizmić, koncesija je istekla 2007. godine, a da bi se obnovila, moraju se provesti izmjene i dopune prostornih planova županije i općine, u kojima je lučica u Krvavici uplanirana kao sportska, puno manjega kapaciteta i s manje sadržaja od današnje. U izmjenama će se lučica predvidjeti kao nautički centar.
Općinska vlast Baške Vode žali se na neučinkovitost nadležnih službi koje su se oglušivale na brojne prijave koje je općinska uprava slala zbog nelegalnog nasipanja pomorskog dobra i izgradnje marine, koja danas ima 180 mokrih i 120 suhih vezova, dvije dizalice od osam i 25 tona te dodatne sadržaje.
Povika je i na Lučku kapetaniju, koja nije reagirala, kao i na druge inspekcije, koje su, istina, dolazile, ali nisu postupale po zakonu.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr