• hr
  • en
  • de
  • it

09.06.2010. Novi sistem naplate boravišne pristojbe nautičarima

Od 7. lipnja 2010. u lučkim kapetanijama i ispostavama započeo je novi sustav naplate obveza domaćih i stranih nautičara putem kupnje jedinstvene vinjete.
Naime, sada nautičari na jednom mjestu i putem jedinstvene vinjete plaćaju boravišnu pristojbu i naknadu za sigurnost plovidbe, svjetlarinu itd., čime je ostvaren model one-stop-shop. Također, omogućeno im je i paušalno plaćanje boravišne pristojbe, dok su ranije ovu pristojbu plaćali u lukama nautičkog turizma i to po osobi i za svako noćenje koje je moglo biti ostvareno u drugoj luci.
Paušalni iznos boravišne pristojbe naplaćuje se za jahte i brodice dulje od 5 metara koje su opremljene ležajevima. Visina paušalne naknade za boravišnu pristojbu ovisi o duljini jahte ili brodice i vremenskom periodu za koji se plaća. Na visinu naknade ne utječe broj osoba koje borave na plovilu.
Potpisivanjem Sporazuma o zajedničkoj suradnji na provedbi projekta e-Nautika Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica 18. svibnja 2010. utvrdili su zajedničke aktivnosti te pojedinačne obveze u realizaciji ovog projekta, čiji je cilj nautičarima pojednostavniti ispunjavanje administrativnih obveza koje su dužni obaviti prije početka plovidbe.
Sukladno Sporazumu, u pojedinim lučkim kapetanijama i ispostavama počelo je s radom ukupno 67 djelatnika koje plaća HTZ i koji će tijekom turističke sezone raditi na poslovima vezanim za naplatu i izdavanje vinjeta nautičarima.
Rad svih raspoloživih djelatnika (iz TZ i LK) organizirat će se tako da ispostave lučkih kapetanija još više prilagode svoje radno vrijeme potrebama nautičara. Konkretno, da rade bez dnevnog prekida (dosad su radile dvokratno), te da se u dane vikenda radi duže (dosad subotom do 13, a nedjeljom do 12 sati).
Radom djelatnika TZ u LK i ispostavama LK stvoreni su uvjeti da se djelatnici lučkih kapetanija i ispostava oslobode administrativnih poslova i da mogu više biti prisutni na moru, a što će zasigurno doprinijeti povećanju sigurnosti plovidbe i zaštiti morskog okoliša.
Navedenim je sukladno Strategiji razvoja nautičkog turizma ostvaren strateški cilj uspostave integralnog upravljanja sustavom nautičkog turizma, te dio projekta jedinstvena evidencija i naplata boravišne pristojbe, jer će se o izdanim jedinstvenim vinjetama i računima (broj osoba, broj plovila i dr.); naplaćenim iznosima boravišne pristojbe; naplaćenim iznosima naknada za sigurnost plovidbe, svjetlarinu i dr. voditi jedinstvena evidencija, a podatke će koristiti nadležna tijela vezano uz nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, kao i za jedinstvenu obradu statističkih podataka.
Realizacijom navedenog omogućene su:
a) minimalne administrativne obveze (kupnja jedinstvene vinjete na jednom mjestu; izvršenje 2 obveze na jednom mjestu)
b) jedinstvena i brža obrada statističkih podataka (broj osoba, broj plovila, broj izdanih vinjeta i dr.)
c) olakšan nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe (ustupanje i korištenje podataka iz evidencije)