• hr
  • en
  • de
  • it

06.03.2010. Nova marina u Novom Vinodolskom

Novljanska marina, dugogodišnji san Novljana, sve bliže je ostvarenju. Naime, karlovačka tvrtka Nautica mare predala je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju marine, a Grad Novi Vinodolski u intenzivnim je razgovorima s predstvnicima Ministarstva oko toga. Izrađen je detaljni plan uređenja marine, idejni i glavni projekt, studija utjecaja na okoliš i studija gospodarske opravdanosti, koja je sastavni dio koncesije. Vlada RH donijela je 2008. godine odluku o dodjeli koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski tvrtki Nautica mare iz Karlovca, koja treba do sredine srpnja ishodovati građevinsku dozvolu, nakon čega počinje teći koncesija na 25 godina. Ako do tog roka ne ishoduju građevinsku dozvolu, dostavljena garancija banke propada i ide se u novi natječaj. Nautica mare je angažirala tvrtku Strabag koja je već obavila projektni dio. U sklopu toga projekta radi se ulaz u marinu koji je obveza investitora - doznajemo od novljanskoga gradonačelnika Olega Butkovića.
- Bio sam u Hrvatskim cestama koje su hitno krenule u projektiranje kružnog toka na Srcu, koji bi trebao biti izgrađen do kraja godine, što će financirati investitor u marinu i Hrvatske ceste - naveo je Butković.
Inače, novljanska marina imat će dva lukobrana - primarni i sekundarni te kompletnu infrastrukturu u marini i prateće objekte, a investitor je obvezan izgraditi i sportsku lučicu Podbaran, koja će biti u funkciji javnog interasa građana Novog Vinodolskog. Marina će imati 250 vezova, za brodove od šest do dvadeset metara dužine. Investicija je procijenjena na osamdeset milijuna kuna, a predviđa se zapošljavanje pedesetak ljudi.
Nakon dobivanja građevinske dozvole investitor mora u roku od dvije godine izgraditi marinu, koja je državnog značaja, zbog čega se postupci izdavanja lokacijske i građevinske dozvole vode u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu. Lučko područje buduće marine obuhvaća površinu od 4.940 četvornih metara kopnenog dijela i 33.058 četvornih metara morskog dijela, što ukupno čini 37.004 četvornih

Izvor: www.novilist.hr

  

Nagradna igra

Osvojite ulaznice za Biograd Boat Show 2019. Točan termin održavanja sajma je:
  •   16-20/02/2019
  •   10-13/10/2019
  •   17-20/02/2019

E-mail adresa:

Fotogalerija

Sitemap Top