• hr
  • en
  • de
  • it

04.07.2010. Jadranske plaže među najčišćima u Europi

Podaci o kakvoći mora u Hrvatskoj na stranicama Europske agencije za okoliš. Cilj godišnjeg izvješća je prikaz podataka o kakvoći vode za proteklu godinu u usporedbi s ranijim sezonama za kupanje
Osim hrvatskih građana kojima su podaci o kakvoći mora na plažama duž jadranske obale dostupni već dugo, od sada i građani Europske unije mogu pronaći informacije o plažama na kojima se u Hrvatskoj žele kupati. Od sada su podaci o kakvoći mora za kupanje na hrvatskim plažama, koji nas svrstavaju u europski vrh, dostupni i na vrlo posjećenim internetskim stranicama Europske agencije za okoliš (EEA), kažu u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Svake godine početkom lipnja EEA objavljuje izvješće o kakvoći voda za kupanje na morskim i kopnenim plažama u EU temeljem rezultata monitoringa iz prethodne sezone kupanja. Tako je 10. lipnja objavljeno >Europsko godišnje izvješće o kakvoći vode za kupanje za 2009. godinu<, koje su zajednički pripremile EEA i Europska komisija. Prvi put u izvješću su i podaci o kvaliteti mora na hrvatskim plažama. Istodobno, ti su podaci uvršteni u on-line aplikaciju zajedno s podacima ostalih europskih država.
Uredbom o kakvoći mora za kupanje Hrvatska je prilagodila sustav praćenja, prikupljanja i izvješćivanja prema zahtjevima nove europske direktive o upravljanju kakvoćom vode za kupanje. Primjena jednake metodologije prikupljanja podataka omogućila je njihovo objedinjavanje u jedinstvenu bazu podataka Europske agencije za okoliš, objašnjavaju u Ministarstvu.
Na taj je način omogućeno da svi zainteresirani na jednome mjestu pronađu informacije o kakvoći voda za kupanje na svim plažama Europe i odaberu plažu na kojoj se žele kupati. Od ove godine to mogu i za plaže na hrvatskom dijelu Jadrana.
Europska komisija dala je zemljama članicama okvir i poticaj za poboljšanje kakvoće voda za kupanje propisanih Direktivom 2006/7/EC. Odgovornost zemalja članica je ispunjavanje, kako zahtjeva europskog zakonodavstva tako i unaprjeđenje kakvoće vode na plažama (na vodama na kopnu i moru). Cilj godišnjeg izvješća nije davanje aktualnih informacija o plažama za tekuću turističku sezonu, nego prikaz podataka o kakvoći vode za proteklu godinu u usporedbi s ranijim sezonama za kupanje. Odabir povijesnih podataka omogućava čitatelju razumijevanje trendova kakvoće vode na plažama, kažu u Ministarstvu zaštite okoliša. 
U zemljama Europske unije monitoring se provodi na oko 20.000 mjesta za kupanje, od čega dvije trećine na morskim plažama, a ostale na rijekama i jezerima. U prošloj godini 95,6 posto morskih plaža i 89,4 posto plaža na kopnenim vodama (rijekama i jezerima) udovoljilo je minimalnim, obveznim zahtjevima. Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na stranicama EEA. Pregled rezultata i ocjene ispitivanja kakvoće voda za kupanje u Europi, uključujući hrvatske plaže, dostupni su i pomoću interaktivne mape.
Hrvatska je za lanjsku sezonu kupanja prvi put dostavila izvješće o kakvoći vode za kupanje na morskim plažama Europskoj komisiji temeljem dobrovoljne suradnje, a prema novoj direktivi o kakvoći vode za kupanje. Izvješće za Hrvatsku sadrži podatke za 905 ispitivanih mjesta s morskih plaža duž jadranske obale. U 2009. godini 99,6 posto voda za kupanje zadovoljavalo je propisanu kakvoću vode za kupanje. Postotak usklađenosti s propisanim vrijednostima je također visok, 97,9 posto, a lanjske sezone ni jedna plaža nije bila zatvorena za kupače, ističu u Ministarstvu. Izvješće o kakvoći voda za kupanje na morskim plažama izradilo je Ministarstvo za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - Odjel za zaštitu mora u suradnji s upravnim tijelima priobalnih županija, Institutom za oceanografiju i ribarstvo te Agencijom za zaštitu okoliša. Ta agencija, kao nadležna institucija za dostavu podataka u EEA-u, aktivno je surađivala s ETC Waterom na stručnoj obradi i pripremi teksta za europsko izvješće.

Izvor: www.vjesnik.hr